top of page

DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT

Dưới đây là các chương trình đặc biệt mà chúng tôi đang triển khai dành cho các khách hàng.

Các chương trình này đều được trực tiếp hướng dẫn, đào tạo hoặc điều phối bởi COACH Leo Võ Thái Lâm.

Nếu bạn cảm thấy mình chưa có sự rõ ràng ở nội dung, kết quả của các chương trình thì cứ chủ động liên lạc với tôi nhé.

Image by Mamun Srizon

Leadership Mentoring

Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo cho chủ doanh nghiệp, thế hệ kế thừa và đội ngũ điều hành. Chương trình là giúp cho các nhà lãnh đạo trở thành những nhà lãnh đạo truyền cảm hứng, những người

THU HÚT & PHÁT TRIỂNnhân tài trong tổ chức của mình.

2

Business Master CLUB

Chương trình đào tạo dành cho các doanh nghiệp và đội ngũ về các khía cạnh quan trọng trong tổ chức: sales, marketing, lập kế hoạch, phát triển đội ngũ... 12 chuyên đề kéo dài trong 12 tháng. 

3

Leadership Talk

Thảo luận định kỳ hàng tháng dành cho các chủ doanh nghiệp về các chủ đề thực tế. Hoàn toàn không có lý thuyết, chương trình tập trung vào việc mời các doanh nghiệp chia sẻ về những gì họ đã và đang làm.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Chương trình xây dựng văn hóa lấy con người làm trung tâm cho doanh nghiệp để giúp xây dựng một đội ngũ gắn kết, cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và tạo ra hiệu suất cao cho doanh nghiệp. 

Chương trình sẽ đi qua các giai đoạn: kết nối, chuyển hóa từng cá nhân, trao quyền, tạo ra sự gắn kết và

doanh nghiệp hạnh phúc.

5

Team Building

Là chương trình khởi đầu để xây dựng một đội ngũ gắn kết và hiệu suất cao cho doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng chương trình này kết hợp với việc xây dựng kế hoạch phát triển cho doanh nghiệp để khởi đầu một năm mới hoặc một quý mới. Đây hoàn toàn không phải là các hoạt động vui chơi mà chỉ tập trung vào việc nâng cao năng lực của từng cá nhân và tạo ra sự gắn kết. 

6

7

1

4

Liên hệ với tôi

Nếu bạn cảm thấy cần thêm thông tin, xin vui lòng gửi yêu cầu cho tôi TẠI ĐÂY nhé. 

bottom of page