top of page

COACH 1:1 & BUSINESS MENTORING

Đây là chương trình huấn luyện để tạo ra sự chuyển hóa sâu sắc cho các chủ doanh nghiệp, đội ngũ lãnh đạo và toàn bộ doanh nghiệp.

Là chương trình dành riêng cho CHỦ DOANH NGHIỆP & CẤP QUẢN LÝ mong muốn chuyển giao công ty cho thế hệ kế tiếp, thoát khỏi việc vận hành doanh nghiệp, dành thời gian làm những việc họ yêu thích hoặc nhân bản doanh nghiệp mà doanh nghiệp vẫn vận hành hiệu quả bảo đảm lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Image by Mamun Srizon

Đối tượng

Quy mô

  • Chương trình Business Mentoring: dành cho các doanh nghiệp có doanh thu ít nhất từ 10 tỷ trở lên mỗi năm.

  • Các chương trình coach 1:1: chỉ dành cho các doanh nghiệp có doanh thu từ ít nhất 20 tỷ trở lên mỗi năm.

Vấn đề

Nếu bạn cảm thấy có một trong các dấu hiệu sau đây, chắc chắn là doanh nghiệp bạn cần đến chương trình huấn luyện này:

  • Chủ doanh nghiệp mong muốn có một kế hoạch phát triển dài hạn cho bản thân, gia đình và doanh nghiệp. Đặc biệt là kế hoạch gia tăng tài sản cho khả thi cho gia đình.

  • Chủ doanh nghiệp không có thời gian cho bản thân và gia đình nhưng lại luôn cảm thấy đội ngũ không đáp ứng được yêu cầu công việc để giao lại

  • Doanh nghiệp phát triển quá nhanh và đội ngũ không theo kịp, nhất là đội ngũ quản lý

  • Doanh nghiệp có những thành công bước đầu nhưng chủ doanh nghiệp luôn có cảm giác bất an về việc làm thế nào để tiếp tục duy trì thành công trong tương lai

  • Đội ngũ thiếu sự gắn kết, mỗi cá nhân và phòng ban là một lãnh địa riêng và rất khó phối hợp với nhau

  • Thiếu sự đồng bộ giữa các bộ phận trong công ty, mạnh ai nấy làm và không có một kế hoạch chung nào cả

Hiệu quả

& Cam kết

Chúng tôi luôn cam kết

  • Kết quả mang lại ít nhất tương xứng với khoản đầu tư sau 1 năm

  • Mang lại sự RÕ RÀNG và TỰ TIN cho người chủ doanh nghiệp và đội ngũ điều hành

Khoản đầu tư

Từ 6.000 USD - 24.000 USD/1 doanh nghiệp/1 năm

bottom of page