top of page

KPIs và top 15 câu hỏi thường gặp

Trong quá trình làm việc, tôi hay gặp các câu hỏi về KPIs. Dưới đây là một số câu mà tôi thường gặp và tổng hợp từ một số nguồn đáng tin cậy.


KPIs là gì?

KPIs là tập các chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một người, một bộ phận hay một doanh nghiệp.


Key Performance Indicators, được hiểu là các chỉ số trọng yếu để đo lường hiệu quả hoạt động của một người hay tổ chức


KPIs sử dụng cho mục đích gì?

KPIs được sử dụng cho việc đo lường xem một người hay một tổ chức có thành công trong việc đạt được những mục tiêu của họ hay không? KPI có thể tập trung vào hiệu suất của cả doanh nghiệp, nhưng cũng có thể chỉ tập trung vào các quy trình.


Làm sao để xây dựng?


Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng nguyên tắc SMARTER khi thiết lập các KPIs.

 • Specific: các KPI của bạn thiết lập có cụ thể và dễ hiểu không?

 • Measure: Bạn có thể đo lường được chúng không?

 • Attainable: Đây có phải là chỉ số có thể đạt được không?

 • Relevant: Nó có liên quan tới mục tiêu chung của tổ chức không?

 • Time-frame: Nó có không thời gian cụ thể không?

 • Evaluate: Khi nào thì bạn đánh giá và cập nhật tiến độ trong ngắn hạn?

 • ReEvaluate: Khi nào thì bạn đánh giá và cập nhật tiến độ trong dài hạn?


Ai là người xác định các KPIs?


Câu trả lời ngắn nhất là tất cả mọi người. Trong một tổ chức thường có các KPIs của cả doanh nghiệp, các bộ phận và KPIs của từng cá nhân.


KPIs của cả doanh nghiệp phụ thuộc vào mục tiêu của doanh nghiệp.


KPIs của các bộ phận phụ thuộc vào mục tiêu của bộ phận đó. Lưu ý mục tiêu bộ phận phải nằm trong mục tiêu doanh nghiệp.


KPIs của cả doanh nghiệp thông thường do người điều hành và BOD thiết lập. KPIs của các bộ phận do người đứng đầu bộ phận thiết lập. Những người lãnh đạo các bộ phận cũng chính là người thiết lập KPIs cho đội ngũ của họ.


Làm sao để bắt đầu thiết lập?


Lấy một ví dụ về KPIs cho hoạt động bán hàng nhé. Khi thiết lập, bạn có thể theo mẫu dưới đây:

 • What: Gia tăng doanh thu15% trong năm nay.

 • Why: Đạt được chỉ tiêu này có thể cho phép tôi tăng thêm lợi nhuận cho công ty.

 • Measure: Cập nhật tiến độ hàng ngày từ mỗi người bán hàng, dựa trên số lượng khách hàng tiềm năng, tỉ lệ chuyển đổi, doanh thu trung bình, tần suất lặp lại và kết quả là doanh thu.

 • How: Chiến lược là gia tăng tỉ lệ chuyển đổi và doanh thu trung bình mỗi lần bán.

 • Who: Đội ngũ bán hàng sẽ là người chịu trách nhiệm chính cho KPIs này.

 • Outcome: Doanh thu sẽ tăng lên 15% vào cuối năm

 • When: KPI này sẽ được đo lường và cập nhật hàng ngày và đánh giá hàng tuần bởi đội ngũ bán hàng.

Đâu là những KPIs tôi nên sử dụng?


Sự thật thì không có khái niệm KPI tốt nhất dành cho mỗi người hay mỗi công ty. Tất cả phụ thuộc vào bạn muốn kiểm soát điều gì và chiến lược của bạn là gì để đạt mục tiêu. Bạn và đội ngũ nên dành thời gian trả lời các câu hỏi theo quy tắc SMARTER ở trên.


Khi nào nên sử dụng?


Sử dụng ngay. Bạn cần đo lường tiến trình đi đến mục tiêu của bạn và giúp cho đội ngũ biết bạn cần gì ở họ. Hãy làm ngay.


Tại sao tôi nên đánh giá lại định kỳ


Mục tiêu của bạn thay đổi theo thời gian và KPI cũng cần được cập nhật để đảm bảo phù hợp với mục tiêu.


Khi nào tôi nên đánh giá lại KPIs


KPis nên được đánh giá lại vào cuối mỗi giai đoạn theo khung thời gian mà bạn đã định trước. Tuy nhiên, một số KPI quan trọng nên được đánh giá theo tuần. Các KPI còn lại có thể cần được đánh giá theo tháng.


Làm sao để có các báo cáo KPIs


Bạn có thể tạo ra nhiều cách khác nhau để báo cáo các KPI của đội ngũ. Thông qua các file excel, thông qua các hệ thống phần mềm hay chỉ đơn giản là các mẫu báo cáo.


Chúng tôi đề xuất bạn nên có một KPIs dashboard bao gồm các chỉ số quan trọng nhất và nó luôn phải được cập nhật định kỳ để bạn có số liệu thật và ra quyết định nhanh chóng.


Bao nhiêu là tốt?


Kinh nghiệm của mình cho thấy càng nhiều KPIs càng dễ rối và không ai nhớ được. Hãy chỉ chọn một vài mục tiêu quan trọng để đảm bảo mọi người đều nhớ nó và làm theo. 3-5 là con số phù hợp.


Đâu là các KPIs quan trọng nhất?


Nó phụ thuộc vào mục tiêu của bạn và tổ chức. Tuy nhiên hầu hết các KPI đều quan trọng để giúp bạn đạt mục tiêu của tổ chức thông qua các chỉ số nhỏ hơn.


Tôi có nên sử dụng?


Có, cho dù công ty bạn lớn hay nhỏ thì bạn cần phải thiết lập ngay và luôn.


KPIs Dashboard là gì?


Khi huấn luyện cho các doanh nghiệp, ngay trong năm đầu tiên tôi thường yêu cầu phải có một KPIs Dashboard để điều hành. Đó là bảng tập hợp các KPIs quan trọng của công ty và mối tương quan giữa mục tiêu và thực tế để bạn biết mình cần phải điều chỉnh cái gì.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Định giá doanh nghiệp của mình

Khi xây dựng một doanh nghiệp, cho dù chúng ta có muốn bán nó đi hoàn toàn hay chỉ bán một phần (gọi vốn, góp vốn chung, sát nhập, IPO...), ngay thậm chí bạn không có nhu cầu bán thì chúng ta đều muốn

Comments


bottom of page