top of page

Quản lý tài chính-50 chiến lược cải thiện dòng tiền

Dòng tiền luôn là điều quan trọng nhất mà mọi doanh nghiệp cần phải quan tâm. Có thể bạn vẫn tồn tại nếu lỗ, nhưng sẽ phải dừng hoạt động ngay lập tức nếu thiếu hụt về dòng tiền.Dưới đây là những chiến lược thực tiễn nhất mà bạn cần quan tâm khi xem xét cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp của mình. Dòng tiền là yếu tố quan trọng nhất mà bạn cần quan tâm đầu tiên trong quản lý tài chínhdoanh nghiệp mình.

Cash gap


Trước khi đi vào các chiến lược, bạn cần quan tâm tới khái niệm cash gap một chút. Có thể hiểu cash gap chính là khoảng thời gian từ lúc bạn phải trả cho nhà cung cấp cho tới khi bạn nhận được tiền đầy đủ từ các khách hàng cho những sản phẩm mà mình đang bán.
Hãy nhìn vào hình trên.

Cash Gap được hình thành dựa trên 3 yếu tố, số ngày bạn phải trả cho nhà cung cấp (payables), số ngày mà bạn có thể thu được tiền từ tất cả các khách hàng (receivables) và số ngày tồn kho của hàng khi nhập về.


Giả sử ngày số 0 bạn nhập hàng.

30 ngày sau bạn phải trả tiền cho nhà cung cấp.

Hàng lưu kho mất 60 ngày mới bán hết.

Bạn cho phép khách hàng trả chậm trong 60 ngày.

Vậy Cash gap = 60 + 60 – 30 = 90 ngày.

Ý nghĩa của nó là bạn mất 90 ngày kể từ ngày xuất tiền ra để trả cho nhà cung cấp thì lúc đó bạn mới thu lại đủ tiền của mình.

Để dòng tiền của bạn tốt hơn, bạn phải làm giảm cash gap xuống.'


Các chiến lược thực tế


Để quản lý tài chính của mình, dưới đây là một số chiến lược mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức.

Để giảm cash gap, thực tế là bạn chỉ tác động vào các yếu tố tạo ra nó:

 • Tăng Số ngày phải trả cho nhà cung cấp

 • Giảm số ngày tồn kho

 • Giảm số ngày thu tiền từ khách


Khoản phải thu

 • Xuất hóa đơn ngay khi hoàn thành và có KPI cho việc này.

 • Cải tiến hệ thống/quy trình phát hành hóa đơn và thu tiền

 • Sử dụng các chiến lược thu tiền một cách chủ động

 • ĐỊnh kỳ đánh giá số liệu về các khoản phải thu và tuổi nợ

 • Thêm vào khoản phí khi thanh toán trễ nếu có thể

 • Tăng doanh thu bán hàng

 • Lựa chọn kỹ khách hàng khi cho phép nợ, nên có chính sách rõ ràng về điều này

 • Thương lượng khoảng thời gian thanh toán phù hợp với bạn

 • Chỉ cho phép nợ khi có lịch sử thanh toán tốt

 • Chỉ cho phép nợ khi đạt mức doanh thu tối thiểu

 • Chia làm nhiều khoảng thanh toán khách nhau

 • Giảm các khoản cho nợ và thời gian nợ

 • Có các khoản ưu đãi khi thanh toán sớm

 • Cho phép thanh toán qua thẻ tính dụng

 • Dừng cho phép nợ với các khách hàng thanh toán trễ

 • Sử dụng bảo hiểm thanh toán

 • Cập nhật quy trình thanh toán, thu hồi công nợ cho team

 • Định kỳ đánh giá hàng tháng

 • Đào tạo ngay từ đầu cho khách hàng về việc thanh toán

 • Hỗ trợ và có các khoản thưởng cho team khi thu nợ tốt


Tồn kho

 • Phân tích kho:

  • Nguyên vật liệu

  • Thời gian tồn kho

 • Thành phẩm

 • Giảm tồn kho và tăng khả năng kiểm soát quy trình sản xuất

 • Bán rẻ các sản phẩm hết hạn, sắp hết hạn

 • Đo lường và loại bỏ các sản phẩm tồn kho lâu ngày

 • Mua trước nhưng trả và nhận khi cần từ nhà cung cấp

 • Sản xuất cho các đơn hàng đã đặt trước

 • Chỉ sản xuất các sản phẩm dễ bán, vòng quay nhanh

 • Bán trước cho khách khi còn chưa sản xuất

 • Sử dụng các kỹ thuật sản xuất và lưu kho tiên tiến

 • Cải thiện khả năng dự báo

 • Cải thiện khả năng dự báo

Khoản phải trả

 • Tăng thời gian trả cho nhà cung cấp

 • Tăng khoản tín dụng từ NCC

 • Thanh toán ngay khi có discount

 • Thanh toán kịp thời các hóa đơn, sau khi có lịch sử tốt, hãy thương

 • lượng để tăng thời gian thanh toán lên.

 • Giữ chi phí ở mức tối thiểu, trước khi sản xuất hay nhập hàng hãy đảm

 • bảo sales tăng lên và có khả năng tăng lên.

 • Tái cấu trúc các khoản phải trả

Kiểm soát tình hình thực tế

 • Trì hoãn hoặc tính toán lại các khoản vốn đang bị lãng phí

 • Sử dụng các phương án thay thế, nhưng cho thuê hay đi thuê lại

 • Thương lượng với ngân hàng để giảm chi phí tài chính

 • Tìm cách thương lượng kéo dài thời gian cho khoản thanh toán tiếp theo

 • Bán các tài sản dư thừa

 • Tham gia vào việc bán hoặc cho thuê lại tài sản

 • Thanh toán cổ tức chậm lại

 • Tạo ra các dự báo dòng tiền và kiểm soát chúng nghiêm ngặt

 • Thiết lập một khoản tín dụng với ngân hàng trước khi bạn cần tới nó.

 • Sử dụng tiền mặt để tăng lợi nhuận

 • Đảm bảo bạn nắm được và có:

  • Tỉ số tài sản: nợ ít nhất là 2:1

  • Tài sản ngắn hạn: nợ ngắn hạn ít nhất 2:1

 • Thu tiền các đơn đặt hàng

 • Luôn tự đặt câu hỏi, các khoản đầu tư này có thực sự đang mang lại lợi nhuận không?

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Định giá doanh nghiệp của mình

Khi xây dựng một doanh nghiệp, cho dù chúng ta có muốn bán nó đi hoàn toàn hay chỉ bán một phần (gọi vốn, góp vốn chung, sát nhập, IPO...), ngay thậm chí bạn không có nhu cầu bán thì chúng ta đều muốn

Comments


bottom of page