top of page

Cải thiện kỹ năng lãnh đạo: 4 phẩm chất bạn cần phát triển

Những kỹ năng chuyên môn chỉ có thể đưa bạn đến vị trí hiện tại, nhưng cái bạn thực sự cần để leo lên nấc thang thành công, đó là kỹ năng lãnh đạo – leadership skills. Ngoại trừ một số ít người sinh ra đã có tố chất là những nhà lãnh đạo vĩ đại, phần lớn chúng ta đều cần phải nuôi dưỡng các kỹ năng phù hợp để có thể lãnh đạo tốt. Trọng tâm của bài này là chỉ cho bạn cách để cải thiện kỹ năng lãnh đạo (leadership skills) của bạn, và chúng tôi bắt đầu liệt kê một số đặc điểm chính bạn cần phát triển.


Thấu hiểu bản thân


Hầu hết các trường hợp thiếu tự tin & thiếu sự nhất quán của nhà lãnh đạo đều là do sự thiếu hiểu biết về bản thân.


Khi bạn thiếu hiểu biết về bản thân, bạn sẽ không biết được mình nên làm gì và không nên làm gì, bạn cũng rất dễ dàng bị phân tâm bởi hàng tá những cơ hội xung quanh.


Khi thiếu hiểu biết về bản thân, bạn cũng có xu hướng chứng tỏ bản thân mình nên rất dễ gây ra sự thiếu nhất quán và áp đặt.


Chính trực


Chính trực là một trong những phẩm chất bạn cần phải phát triển nếu bạn muốn trở nên tốt hơn với vai trò là một nhà lãnh đạo. Hãy suy nghĩ trước khi ra bất kỳ một quyết định nào, thật ra nó vì lợi ích của bạn hay vì lợi ích của người khác? Đó là sự chính trực. Bạn cần phải là một hình mẫu cho nhân sự của bạn.


Tiêu chuẩn của lãnh đạo thành công đã chuyển từ việc sử dụng quyền lực sang việc gây ảnh hưởng đến mọi người. Hãy suy nghĩ về những hành động bạn có thể làm để gây ảnh hưởng hơn nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng lãnh đạo của mình.


Lắng nghe một cách hiệu quả (lắng nghe sâu sắc)


Đối với một nhà lãnh đạo, một trong những kỹ năng (leadership skills ) quan trọng nhất là biết lắng nghe. Bạn sẽ không thể nhận được phản hồi từ nhân viên nếu không có kỹ năng lắng nghe. Tuy nhiên, cũng nên quan tâm đến giao tiếp phi ngôn ngữ. Để xác định những điều mọi người thực sự muốn, bạn nên có khả năng đọc vị tốt cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể.


Đánh giá cao những nỗ lực của mọi người, có khiếu hài hước, đưa ra lời khuyên khi cần thiết – nhân viên của bạn sẽ xem bạn là người mà họ muốn học hỏi.


Làm việc với những người khó chịu


Kỷ luật những thành viên trong nhóm của bạn khi họ làm không tốt là rất khó. Giải quyết vấn đề trong khi nó vẫn còn nóng. Nói chuyện riêng với người có trách nhiệm. Ngay cả khi bạn khiển trách họ thì hãy làm một cách riêng tư, đừng làm họ mất mặt với những người khác. Cho họ một cơ hội để giải thích, và bằng mọi cách, tránh trở nên nhỏ nhen và cá nhân.


Có lẽ đây là kỹ năng ( leadership skills ) quan trọng bậc nhất và cũng khó bậc nhất mà bạn luôn cần phải luyện tập mỗi ngày.


Trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc chưa bao giờ là dễ dàng, hãy rèn luyện mỗi ngày nhé.
4 views0 comments

Recent Posts

See All

Định giá doanh nghiệp của mình

Khi xây dựng một doanh nghiệp, cho dù chúng ta có muốn bán nó đi hoàn toàn hay chỉ bán một phần (gọi vốn, góp vốn chung, sát nhập, IPO...), ngay thậm chí bạn không có nhu cầu bán thì chúng ta đều muốn

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page