top of page

5 ĐỐI TƯỢNG MÀ MỘT CÔNG TY CẦN THỎA MÃN

Cuối tuần rồi mình có 2 ngày ngồi làm chiến lược 10 năm với một số doanh nghiệp, có một câu hỏi mà mình đặt ra cho mọi người, để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần phải thỏa mãn bao nhiêu đối tượng?
5 đối tượng mà một doanh nghiệp cần thỏa mãn

Hầu hết mọi người đều trả lời là khách hàng, đối tác, nhân viên và cổ đông. Một số ít khác thì nói thêm là phải thỏa mãn cộng đồng xung quanh. Mọi người đều đúng, nhưng thực ra chưa đủ. Một doanh nghiệp cần thoản mãn đầy đủ 5 đối tượng sau đây:


  • Đội ngũ nhân viên

  • Khách hàng và các đối tác

  • Những cổ đông

  • Cộng đồng nơi mà doanh nghiệp đó phục vụ

  • Bản thân doanh nghiệp.


Có lẽ 4 yếu tố trên không có gì phải bàn, ý cuối thì ít người để ý. Thực ra khi công ty bắt đầu lớn dần lên, nhất là khi bắt đầu trở thành một công ty đại chúng, bản thân công ty sẽ là một thực thể riêng biệt và tách ra khỏi người chủ sở hữu. Lúc đó bản thân giá trị công ty cũng cần phải lớn lên mỗi ngày và thể hiện qua việc giá trị công ty, giá trị tài sản công ty, giá trị cổ phiếu công ty tăng lên.


Làm sao để thỏa mãn 5 đối tượng này?

Hầu hết mọi người đều biết là cần thỏa mãn các đối tượng ở trên hoặc ít nhất là 3/5 đối tượng ở trên, nhưng để lên kế hoạch thỏa mãn từng đối tượng và thậm chí đánh giá xem đối tượng nào đang chưa được thỏa mãn nhất thì ít người để ý.


Khi làm việc với các cty, thường thì mình sẽ đề nghị khách hàng tập trung vào các khía cạnh: chiến lược trong dài hạn, sứ mệnh của doanh nghiệp, phát triển kinh doanh, phát triển đội ngũ và thực thi xuất sắc.


Để thỏa mãn khách hàng và đối tác

Bạn sẽ cần làm tốt việc phát triển kinh doanh và đào tạo đội ngũ để chăm sóc họ hiệu quả nhất.


Để thỏa mãn đội ngũ

Bạn cần vừa làm tốt công việc phát triển đội ngũ và làm sao để việc thực thi trong nội bộ xuất sắc nhất có thể để họ có cơ hội giỏi hơn mỗi ngày, thu nhập cao hơn mỗi ngày.


Để thỏa mãn chủ sở hữu

Bạn cần tập trung vào khía cạnh thực thi xuất sắc và trách nhiệm xã hội (là một phần trong sứ mệnh) để giúp họ cân bằng giứa việc cho đi và nhận lại.


Để thỏa mãn cộng đồng

Bạn cần phải vừa thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội và vừa có một chiến lược dài hạn để công ty có thể phát triển bền vững.


Để thỏa mãn chính doanh nghiệp

Bạn cần phải làm sao công ty vừa có cơ hội phát triển bền vững thông qua chiến lược và làm tốt công việc phát triển kinh doanh để thông qua đó giá trị của doanh nghiệp sẽ tăng lên bền vững trong dài hạn.


Sẽ thế nào nếu các doanh nghiệp cứ chủ động phát triển đều đặn cả 5 yếu tố và thỏa mãn cả 5 đối tượng này nhỉ?

Recent Posts

See All

Định giá doanh nghiệp của mình

Khi xây dựng một doanh nghiệp, cho dù chúng ta có muốn bán nó đi hoàn toàn hay chỉ bán một phần (gọi vốn, góp vốn chung, sát nhập, IPO...), ngay thậm chí bạn không có nhu cầu bán thì chúng ta đều muốn

Comments


bottom of page